Plachtařský výcvik

Základní výcvik probíhá dle platných výcvikových osnov a směrnic Aeroklubu Hranice, schválených Úřadem pro civilní letectví. Každý žák, zařazený do výcviku je řádným členem Aeroklubu Hranice, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze stanov schválených členskou schůzí Aeroklubu Hranice. Jednou ze základních povinností člena je platit členské příspěvky a zápisné.

O zařazení uchazeče do praktického výcviku výcviku rozhoduje na základě výsledků teoretického přezkoušení a dle možností Aeroklubu Hranice rada Aeroklubu.

Zápisné a členské příspěvky jsou nevratné, ukončí-li člen činnost.

Výcvik se skládá z několika etap:

I. TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

Probíhá v zimním období před zahájením praktického výcviku

Výukový kurz o sobotách prosinec – březen                        1000,-Kč

PODMÍNKY pro zařazení do kurzu teorie:

Termín zaplacení: před zahájením vyúkového kurzu.

II. PRAKTICKÝ VÝCVIK

Úloha IU až po cvičení číslo 14  včetně, osnovy výcviku  ( počty startů a hodin v osnově jsou minimální, o skutečném počtu rozhoduje instruktor na základě zvládnutí náplně cvičení)

Pro připuštění k závěrečné zkoušce je to minimálně 15 letových hodin

V případě, že nepostačuje k připuštění na samostatné lety ani přiměřený počet letů (cca dvojnásobek minimálního počtu), navrhne examinátor po prověření praktických dovedností radě Aeroklubu další postup výcviku, případně ukončení výcviku a rada Aeroklubu s konečnou platností rozhodne o možnosti dalšího výcviku nebo o vyřazení z výcviku.

PODMÍNKY pro zařazení do praktického výcviku:

 • úspěšné složení závěrečného přezkoušení z teorie
 • minimální věk 14 let pro první samostatný let
 • potvrzení zdravotní způsobilosti od určeného lékaře
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • u osob mladších 18 let souhlas rodičů s ověřenými podpisy
 • zaplacení zápisného do Aeroklubu Hranice     -jednorázově 5.000,-Kč
 • zaplacení členského příspěvku AeČR – ročně 500,-Kč
 • zaplacení ročního paušálního poplatku na výcvik 6.000,-Kč
 • zaplacení zálohy na neodpracované brigády  –  dle členské schůze
 • zaplacení zálohy za odlétané hodiny ve výcviku 5.000,-Kč

  Z této zálohy jsou odčítány náklady za odlétané lety ve výcviku v těchto výších:

   • 1 hodina letu kluzáku                      420,-Kč
   • navijákový start                                 40,-Kč
   • 1 minuta letu vlečného letounu         75,-Kč

  Po vyčerpání zálohy 5.000,-Kč platí uchazeč průběžně zálohově prolétané náklady dle vyúčtování

  III. Další pokračování ve výcviku a další sportovní činnost za stejných ekonomických  podmínek jako ostatní členové Aeroklubu

  Časový rozsah  výcviku etap I a II je asi dva roky a je možno jej podle zkušeností při intenzivní docházce (tj.každý víkend + letní soustředění) absolvovat i za jeden rok.

  Pokud uchazeč neukončí výcvik během dvou let může být z výcviku vyřazen.

  DALŠÍ PODMÍNKY:

  Dále je povinnost odpracovat na údržbě techniky a areálu letiště určitý počet brigádnických hodin stanovený pro daný rok členskou schůzí Aeroklubu Hranice

  Neodpracované hodiny se při roční uzávěrce uhradí na konto Aeroklubu ve výši stanovené členskou schůzí.

  Aeroklub Hranice z.s.

  B.Němcové II 573

  753 61 Hranice IV – Drahotuše

  tel:            581616167

  e-mail:      aeroklub.hranice@seznam.cz

  web:          www.aeroklubhranice.cz