Plachtařský výcvik

Základní výcvik probíhá dle platných výcvikových osnov a směrnic Aeroklubu Hranice, schválených Úřadem pro civilní letectví. Každý žák, zařazený do výcviku je řádným členem Aeroklubu Hranice, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze stanov schválených členskou schůzí Aeroklubu Hranice.

Výcvik se skládá z několika etap:

I. TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

Probíhá v zimním období před zahájením praktického výcviku

Výukový kurz o sobotách prosinec – březen

PODMÍNKY pro zařazení do kurzu teorie:

Termín zaplacení: před zahájením vyúkového kurzu.

II. PRAKTICKÝ VÝCVIK

O zařazení uchazeče do praktického výcviku výcviku rozhoduje na základě výsledků teoretického přezkoušení a dle možností Aeroklubu Hranice rada Aeroklubu.

Úloha IU až po cvičení číslo 14  včetně, osnovy výcviku  ( počty startů a hodin v osnově jsou minimální, o skutečném počtu rozhoduje instruktor na základě zvládnutí náplně cvičení)

Pro připuštění k závěrečné zkoušce je to minimálně 15 letových hodin

V případě, že nepostačuje k připuštění na samostatné lety ani přiměřený počet letů (cca dvojnásobek minimálního počtu), navrhne examinátor po prověření praktických dovedností radě Aeroklubu další postup výcviku, případně ukončení výcviku a rada Aeroklubu s konečnou platností rozhodne o možnosti dalšího výcviku nebo o vyřazení z výcviku.

PODMÍNKY pro zařazení do praktického výcviku:

  • úspěšné složení závěrečného přezkoušení z teorie
  • minimální věk 14 let pro první samostatný let
  • potvrzení zdravotní způsobilosti od určeného lékaře
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti
  • u osob mladších 18 let souhlas rodičů s ověřenými podpisy
  •  

Časový rozsah  výcviku etap I a II je asi dva roky a je možno jej podle zkušeností při intenzivní docházce (tj.každý víkend + letní soustředění) absolvovat i za jeden rok.