Motorový výcvik

Výcvik dle výcvikových osnov Aeroklubu Hranice.

Předem nutná vstupní lékařská prohlídka 2.třídy u určeného leteckého lékaře.

Teoretická příprava – individuálně s konzultacemi instruktora.

Výcvik probíhá probíhá na letounech maximálně dvou typů s možností různých kombinací.

K dispozici jsou letouny:

Ke stanovení podmínek je nutná osobní konzultace. Neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.