SEZNAMOVACÍ LETY – OZNÁMENÍ

dle pravidel Ministerstva dopravy ČR v současné době je opět možno provádět seznamovací lety.
Tyto lze provádět za těchto podminek:
– všechny  osoby budou vybaveny  rouškami
– pri organizaci letu bude minimalizován počet zúčastněných osob
– letadlo bude po každém letu vydezinfikováno
– budou vedeny a uloženy seznamy osob na palubě letadla, včetně data narození a adresy bydliště
Tyto lze provádět za těchto podmínek:
– všechny  osoby budou vybaveny  rouškami
– při organizaci letu bude minimalizován počet zúčastněných osob
– letadlo bude po každém letu vydezinfikováno
– budou vedeny a uloženy seznamy osob na palubě letadla, včetně data narození a adresy bydliště